+386 (0)59 071 390
prodaja@minitec.si
info@minitec.si

PROFILNI SISTEM

Još Brockhausova enciklopedija pominje termin „modularni sistem” – sinonim: metoda za sastavljanje kompleksnih tehničkih sistema pomoću jednostavnih „blokova”, čija je izrada jednostavna, ekonomična, a brojnim mogućnostima postavlja visoke granice korisnosti i fleksibilnosti sistema koje gradimo.

Ovu misao smo uzeli u obzir prilikom razvoja sopstvenog profilnog sistema. Cilj je maksimalna jednostavnost i mogućnost izrade najrazličitijih aplikacija uz korišćenje što manjeg boja profila. Rezultat razvoja pomoću pomenutih smernica je profilni sistem za manje od 50 različitih profila kojima možemo da napravimo ergonomske radne stanice, dinamične linearne jedinice i sve do kompleksnih montažnih linija.

Zahvaljujući jedinstvenom sistemu žlebova, svi profili su potpuno kompatibilni, što pojednostavljuje i smanjuje broj neophodnih alatki za montažu profila i komponenti.

Prednost: Ušteda vremena montaže i minimalne zalihe materijala.

Kod optimizacije posebnih žlebova u profilima, MiniTec je u saradnji sa uglednim Fraunhofer-Institut for Industrial Mathematics ITWM ostvario optimalne rezultate.

  • Dubina žleba od 15 mm dozvoljava širok raspon korišćenja vijaka različitih dužina
  • Deblje stranice žleba omogućavaju širi žleb i veća opterećenja
  • Jedna rupa za navoj omogućava pričvršćivanje samoreznih vijaka – pričvršćivanje bez izrade navoja
  • Jedan radijus ivica 2,5 mm ne zadovoljava samo estetske potrebe, već ima i sigurnosna i funkcionalna svojstva. Minimalni razmaci sastavljene konstrukcije i bez opasnosti od oštećenja ivica profila zbog oštrih ivica.
© MiniTec d.o.o. | Sva prava zadržana